Gekleurd
Grijs

Met de activiteiten van Gekleurd Grijs nodigt Stichting Kunst en Cultuur senioren in Drenthe uit actief deel te nemen
aan kunstzinnige en creatieve activiteiten in de omgeving.